Særlige tilbud

  1. Vi kan tilbyde undervisning over Skype, hvis den geografiske afstand gør det nødvendigt.
  2. Vi kan tilbyde holdundervisning.
  3. Desuden kan vi organisere workshops til specielle matematiske fag efter behov og ifølge aftale. 
  4. Der er også mulighed for undervisning på engelsk eller på tysk.
  5. Vi kan efter aftale organisere specielle kurser eller Workshops, eventuelt også i ferietiden.
  6. Vi kan hjælpe med forberedelse af skriftlige opgaver.

                           Alment gældende bemærkninger…

En del studerende og elever går hovedsagelig efter overfladiske ”bageopskrifter”, der så vidt muligt går udenom den egentlige forståelse af faget. Er man af denne opfattelse, så må man lade være med overhovedet at kontakte os og hellere søge hjælp andre steder. For os står det tværtimod klart, at denne slags tjenester i syvende og sidst er bjørnetjenester, idet de viser sig at være en boomerang i det lange løb. Selv den umiddelbare nytteværdi af sådanne overfladiske tilnærmelser er meget tvivlsom og begrænset, idet de kun kan anvendes på en ganske bestemt type af opgaver – og har man ikke den fulde begrebsmæssige forståelse med, hjælper de næppe eleven, hverken med selv at kunne frembringe sit eget løsningsræsonnement og nye løsninger eller med at lære nyt og mere avanceret matematik.

 Det vi tilbyder, er tværtimod at hjælpe den studerende med at danne sig et solidt forståelsesfundament, hvorpå man kan bygge videre i sine studier og derudover. 

Bindeleddet i al matematisk stof er forståelsen, der får det hele til at give mening og hænge sammen, og er forudsætningen for selvstændig matematikudøvelse på sigt. Forståelsen af det teoretiske stof er en forudsætning for at kunne løse opgaver, men også det omvendte gælder til en vis grad, hvilket gør det nødvendigt med en vekselvirkning mellem disse to tilgangsmåder. En god tutor skal kunne forstå og tilpasse sådan en dobbelt rettet og indbyrdes supplerende arbejdsmåde til den enkelte studerendes særlige behov, forudsætninger og forventninger, holdt sammen med den specifikke ordre og studie- og kursussærpræg.  

Det er her også vigtigt at huske på, at matematikkens placering og betydning såvel i hele indlærings opbygning som i de enkelte videnskabers struktur og metodologi er ganske central: Det har allerede den store Græske filosof (og matematiker) Platon konstateret, idet han desuden påpegede at den højeste retfærdiggørelse af matematikken ligger slet ikke i dennes talrige anvendelser på andre videnskaber, men den ligger i sig selv og de høje åndelige gevinster men får i udbytte, i form af en meget forfinet indsigt på højeste mentale plan…

Men også for dem, hvis den centrale faglige interesse ikke ligger i Matematik, er det vigtigt at blive sig klar over den kendsgerning, at den rene abstrakte kerne i selv de mest anvendelsesorienterede discipliner er af matematisk karakter: Derfor er matematik ikke kun uomgængelig for næsten alle videnskabelige fag, men den er desuden nøglen for den, der vil gøre en forskel og udmærke sig.

Alt andet sagt, er vi selvfølgelig indstillet på og i stand til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev/studerendes særpræg og specielle behov.