Undervisnings områder

... hvorunder man skal lære at gebærde sig rigtig mod Matematikkens stejle tinder!
- Fjernundervisning, Tutoring, Lektiehjælp, DTU, Universitet, Gymnasium.

Lektiehjælp for Gymnasium mm.

Når man læser på gymnasiet, så er det meget vigtigt for en optimal videreudvikling lige fra starten at tilegne sig perfekt alle de regneregler, man burde have lært i folkeskolen. Samtidig skal eleven kunne rykke sig fra konkrete eksempler og beregninger over til stedse højere abstraktionsniveau. Dér kan en højt kvalificeret lektiehjælp spille en altafgørende rolle for elevens fremtid. Da er det vigtigt at man bliver i stand til at forstå grundigt og få intuitionen med!
Det er Math Ekspertens filosofi og lektiehjælp i allerhøjeste grad indstillet på, ikke mindst fordi vores lektiehjælp også er rettet mod universitetsstuderende, sågar på alle niveauer.

Videregående uddannelser

At være matematiktutor på universitetsniveau stiller store krav til underviseren: Da man skal nemlig være parat til at komme ind på mange forskellige områder og kunne hjælpe eleven med at indhente mangler fra tidligere uddannelsesforløb. Disse faglige krav forudsætter, at man som tutor har et dybt funderet og vidtspændende overblik og en møjsommeligt indarbejdet behændighed, som en studerende absolut ikke kan have. … MathEksperten lægger tværtimod hovedvægten på høj faglighed og høj undervisnings kompetence, ud fra den alment anerkendte præmis, at undervisningen aldrig kan blive bedre end underviseren selv ...

Særlige tilbud

A. Vi kan tilbyde undervisning over Skype, hvis den geografiske afstand gør det nødvendigt.
B. Vi kan tilbyde holdundervisning.
C. Desuden kan vi organisere workshops til specielle matematiske fag efter behov og ifølge aftale.
D. Der er også mulighed for undervisning på engelsk eller på tysk.
E. Vi kan efter aftale organisere specielle kurser eller Workshops, eventuelt også i ferietiden.
F. Vi kan hjælpe med forberedelse af skriftlige opgaver.