Μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας στὸ κινητὸ 6940266145 καί, ἐπίσης, νὰ συμπληρώσετε τὴν κάτωθι φόρμα ἐπικοινωνίας, δίδοντάς μας στοιχεῖα ποὺ νὰ περιγράφουν τὶ ἀκριβῶς χρειάζεσθε.

Σᾶς συνιστοῦμε προκειμένου γιὰ φοιτητικὰ μαθήματα νὰ ἐπικοινωνῆτε ἐγκαίρως, μὴ περιμένοντας τελευταία στιγμὴ πρὸ τῶν ἐξετάσεων, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ δυνατότητα ν᾿ ἀνταποκριθοῦμε – καθὼς συχνὰ οἱ ἀνειλημμένες μας ὑποχρεώσεις δὲν ἐπιτρέπουν ἄμεση ἐκκίνηση.